Generalitat de CatalunyaEl passat 27 de juliol, el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar l’Avantprojecte de llei de la ciència de Catalunya. Es tracta d’una eina estratègica per donar prioritat a les activitats d’R+D+I com a garantia d’un futur amb progrés econòmic i benestar social.

Aquesta norma configura el marc d’ordenació del sistema català d’R+D+I per consolidar la ciència com a element estructural del país. Així, conté tots els elements perquè el sistema funcioni de manera coordinada, integrada i avaluada, així com de les eines jurídiques i econòmiques necessàries per fer front als reptes globals que permetin el posicionament de Catalunya com a pol científic internacional.

La llei, que recull aspectes claus del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement (PN@SC), dotarà la política científica catalana d’un marc jurídic estable i compacte. Per primera vegada, Catalunya disposarà d’una normativa sistemàtica que defineixi, coordini, protegeixi i fomenti la ciència plenament ajustada a les necessitats i les característiques d’un sistema d’R+D+I amb personalitat pròpia i reconegut internacionalment.

Entre els objectius principals de l’Avantprojecte de llei de la ciència de Catalunya, destaquen els següents:
– Governança i coordinació del sistema d’R+D+I.
– Condicions dels professionals de la ciència: promoció de la mobilitat; valoració de la perspectiva de gènere i de la inclusió social; principis de polítiques de personal; noves figures de personal col·laborador, tècnic i administratiu.
– Agents del sistema d’R+D+I: agents sobre els quals el Govern de la Generalitat ostenta la competència exclusiva en recerca i la regulació sobre el seu sector públic; altres agents; agències de suport i finançament
– Promoció i transmissió dels resultats de la recerca: transferència de tecnologia i coneixement; cultura i educació científica i innovadora; foment de la ciència oberta.
– Nou model de finançament publicoprivat: avenç cap a un nou model de finançament publicoprivat amb major implicació del món de l’empresa i noves fórmules de mecenatge.
– Internacionalització i acció exterior en R+D+I.

Per a més informació, podeu consultar l’Avantprojecte de llei de la ciència de Catalunya al lloc web del Departament de Recerca i Universitats, així com la notícia publicada per la Generalitat de Catalunya.