Accelerating Science and Publication in Biology (ASAPBio) és una iniciativa promoguda per diversos científics, des de l’any 2005, per fomentar els repositoris d’edicions preliminars (preprints), en la difusió dels resultats de la recerca en l’àmbit de les ciències de la vida. Aquesta iniciativa té el suport dels National Institutes of Health (NIH) dels Estats Units, l’European Research Council (ERC) i altres organismes revisors de la bibliografia dels científics per concedir fons per fer recerca.

Una edició preliminar és un manuscrit científic complet, amb totes les dades i metodologies, que passa una breu inspecció de qualitat abans de ser penjat al web i ser accessible a tothom. Els investigadors fan sevir els servidors d’edicions preliminars per difondre els resultats de qualsevol recerca abans de sotmetre-la a una revisió d’experts per publicar-la a una revista científica. D’aquesta manera, acceleren la discussió i la transmissió de coneixement. Existeixen repositoris en diferents àmbits: ChemRxiv, que recull novetats en química; AgriXiv, en agricultura o arXiv, en física i matemàtiques però que té també una secció de biologia.

En l’àmbit de la biologia hi ha diversos repositoris d’aquest estil (bioRxiv, PLOS), però els biòlegs volen aglutinar la informació en un de sol en benefici dels científics. Conèixer els darrers avenços en un camp concret en què treballen altres investigadors pot fer canviar la manera com un investigador pensa el seu experiment. Aquest sistema de publicació preliminar, a més, pot beneficiar en especial joves investigadors que inicien les seves trajectòries professionals, ja que els ajuda a accelerar la seva carrera i els serveix com a prova de la seva productivitat.

Per a més informació podeu consultar el lloc web ASAPbio.