Des de l’any 2006 fins al 2020, l’Asociación Española contra el Cáncer (AECC) ha finançat un total de 318 ajuts de recerca a tot l’Estat espanyol de les modalitats següents: Grups coordinats acceleradors; Grups emergents de recerca oncològica; Grups estables de recerca oncològica; Investigadors en oncologia; Projectes de recerca oncològica; Projectes d’innovació oncològica; i, per últim, Projectes singulars. L’Observatori de la Recerca (OR-IEC) ha actualitzat recentment l’informe estadístic Ajuts de l’AECC, per entitats de recerca amb les dades d’aquestes modalitats d’ajuts del període 2006-2020. L’anàlisi elaborat per l’OR-IEC no comptabilitza la totalitat d’ajuts que ofereix l’AECC (formació, pràctiques de laboratori, internacionals, entre d’altres).

L’informe estadístic Ajuts de l’AECC, per entitats de recerca presenta els ajuts de recerca mèdica per modalitats, per entitats de recerca que hi participen (inclou el tipus i la comunitat autònoma) i per convocatòries anuals. Quant a la distribució geogràfica, el nombre de participacions d’entitats a Catalunya és de 130, a la Comunitat de Madrid, 113; a Navarra, 21; a Andalusia, 16; al País Valencià, 15; a Castella i Lleó, 13; al País Basc, 10; a Galícia, 8; a Astúries, 4; a Cantàbria, 3; a les Illes Balears, 2; a Múrcia, 2; i finalment, a les Canàries, 2.

Segons l’Informe anual 2018 de la Fundació AECC, la despesa destinada a la investigació en càncer ha sigut de 56 milions d’euros (2011-2018) a 334 ajuts distribuïts en 105 centres de 30 províncies de tot l’Estat espanyol. En concret, l’any 2018, es van invertir un total de 19 milions d’euros en 170 ajuts de recerca.

Des de fa més de 50 anys, la Fundació AECC té l’objectiu de fomentar, millorar, orientar i difondre l’estudi i la recerca contra el càncer, sobre tres pilars bàsics:
1. Investigació biomèdica: promou i finança projectes de prevenció, diagnòstic precoç i tractaments oncològics.
2. Investigació social: promou i realitza estudis que analitzen els factors que influeixen en l’estil de vida de les persones, així com els seus coneixements i percepcions sobre la malaltia.
3. Divulgació científica: promou i organitza jornades de divulgació per acostar a la societat informació sobre el càncer i els avenços produïts en recerca.

Per a més informació, podeu consultar l’informe Ajuts de l’AECC, per entitats de recerca així com les diverses entrades publicades per l’Observatori de la Recerca (OR-IEC).