L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha publicat l’informe Fact Sheet H2020 – Anàlisi de la col·laboració de Catalunya en projectes d’Horizon 2020 amb les dades actualitzades fins al mes d’abril de l’any 2021. L’informe analitza la participació de les entitats catalanes en projectes del programa Horizon 2020 de la Comissió Europea (CE). Així mateix, inclou l’anàlisi de dades de països o regions que es consideren estratègics pel Govern de la Generalitat de Catalunya.

El sistema català de coneixement ha captat 1.583 milions d’euros (M€) de fons competitius europeus en recerca i innovació en el període 2014-2020. Aquesta captació representa el 2,5 % del finançament disponible del programa Horizon 2020, molt per sobre del pes que té Catalunya respecte a la UE, tant pel que fa a població, amb l’1’5 %, com al PIB, amb l’1’6 %.

En aquest context, segons l’informe Catalunya participa en 3.005 projectes i els països amb els quals té més col·laboració són: Alemanya amb 1.477 projectes (49, 1 %); el Regne Unit amb 1.270 (42,3 %); Itàlia amb 1.259 (41,8 %); França amb 1.222 (40,7 %); Bèlgica amb 949 (31,6 %) i Països Baixos amb 942 (31,3 %). És especialment destacat el posicionament de Catalunya en la captació de fons destinats a investigadors excel·lents que atorga l’European Research Council (ERC). Per sectors institucionals, els centres de recerca catalans han liderat la captació de fons de l’Horizon 2020 amb un 47 %, seguits de les universitats (24 %) i les empreses (23 %).

Per àmbits de recerca, destaca la capacitat d’atracció de fons en les àrees següents: nanotecnologies, materials avançats, biotecnologia i fabricació i transformació avançades (4,4 % dels fons totals del programa); innovació a les PIMEs (4,1 %); ciència amb i per a la societat [SWAFS] (4 %); ajuts de mobilitat i formació d’investigadors Marie Sklodowska-Curie actions (MSCA) (3,6 %); Future and Emerging Technologies (FET) (3,5 %); acció pel clima, medi ambient, eficiència dels recursos i matèries primeres (3,4 %); salut, canvi demogràfic i benestar (3,3 %); Europa en un món canviant (2,9 %); i finalment, materials avançats (2,7 %).

El nou programa de finançament Horizon Europe (2021-2027) està dotat de 95.500 M€ per tal d’abordar el canvi climàtic, donar suport a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides i augmentar la competitivitat i el creixement de la UE. Respecte l’Horizon 2020 introdueix canvis rellevants en el seu disseny, com ara intensificar els compromisos d’inversió en recerca, donar suport a la ciència excel·lent; major col·laboració i sinergies financeres amb altres programes europeus, o l’optimització de la cooperació internacional, entre d’altres.

El programa Horizon Europe (2021-2027), a més, exigeix un compromís als participants al voltant dels principis de la ciència oberta, l’impacte científic, econòmic i social de la recerca, el foment de pràctiques de recerca i innovació responsables; la integritat i els principis ètics de la recerca, o la igualtat de gènere.

Per a més informació, podeu consultar l’informe Fact Sheet H2020 – Anàlisi de la col·laboració de Catalunya en projectes d’Horizon 2020 de l’AGAUR així com la nota de premsa publicada pel Govern de la Generalitat de Catalunya.