altmetricsLa iniciativa Altmetrics proposa noves mètriques i eines per avaluar la recerca científica partint del fet que una gran part dels investigadors fan ús de la web social en la seva activitat investigadora. Així, ens trobem amb l’ús de dades de descàrregues o de blogs, el tractament dels articles en gestors de referències, com ara Zotero, CiteULike o Mendeley, o el seguiment a mencions d’articles en Twitter, Facebook o Google i en editors com New Scientist o The Guardian. Aquestes mètriques ofereixen dades sobre la recerca que s’està duent a terme de manera més immediata, superant les limitacions i lentitud dels sistemes tradicionals de peer-review i citacions. Amb Altmetrics podem parlar d’un peer-review fet de manera col·laborativa i en el qual, en comptes d’esperar mesos a rebre l’opinió de l’expert, l’impacte d’un article pot ser valorat en pocs dies per milers de converses i les marques en favorits.

Aquesta visió sobre les possibilitats d’una mètrica alternativa, batejada amb el terme “altmetrics”, es recull al Manifesto signat per Jason Priem, de la University of North Carolina-Chapel Hill, Dario Taraborelli, de la Wikimedia Foundation, Paul Groth, de la VU University Amsterdam, i Cameron Neylon, del Science and Technology Facilities Council.

D’altra banda, cal recordar que el concepte “altmetrics” es troba encara en una fase inicial i cal esperar que se’n desenvolupin estudis adreçats a buscar la correlació entre les mètriques socials i les mesures ja existents i comparar els seus resultats amb l’avaluació d’experts. Per ampliar aquesta informació, podeu consultar el lloc web d’Altmetrics.