En aquest últim any, Altmetric ha fet el seguiment de més de 62,5 milions de mencions, a mitjans socials i comunicatius, de 2,7 milions de documents de recerca. La major part de la recerca inclou temes d’interès social en l’àmbit de la visió per computador i reconeixement de patrons, de ciències matemàtiques, de ciències mèdiques i de la salut i de l’emergència climàtica del planeta. L’Almetric Top 100 és una llista anual de les 100 obres més comentades del 2019 que s’elabora cada any des de 2013. L’únic tema que molts d’aquests documents tenen en comú és la seva capacitat de generar debat entre investigadors i la societat en general.

Altmetric és una empresa que es dedica a analitzar l’activitat en línia al voltant de la literatura acadèmica. Aquesta iniciativa proposa noves mètriques i eines per avaluar la recerca científica partint del fet que una gran part dels investigadors fan ús de la web social en la seva activitat investigadora. Regularment, es fa un seguiment de resultats de la recerca publicats en editors com New Scientist o The Guardian i en articles de gestors de referències com ara Publons, CiteULike o Mendeley. Així mateix, es segueixen mencions d’articles a TwitterFacebook o Google, a més de documents polítics públics, blogs, fòrums acadèmics i citacions de patents.

Els resultats de l’Almetric Top 100 es classifiquen segons l’indicador compost Altmetric Attention Score mitjançant una combinació de mitjans manuals i automatitzats. De cada output de recerca es comproven l’estat d’accés obert, l’editor, l’àrea temàtica, l’afiliació de l’autor i la data de publicació (primer publicat en línia). Val a dir que el lloc web de l’Almetric Top 100 permet filtrar els articles científics per revista, editor, àrea temàtica, afiliació i si està disponible en accés obert.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web dAltmetric.