Ministerio de Educación

El subprograma Formación de Profesorado Universitario (FPU-MED) del Ministerio de Educación (MED), fomenta la formació docent i investigadora de titulats superiors per facilitar la seva incorporació al sistema espanyol d’educació superior i recerca científica. Al portal web MERIDIÀ, s’ha actualitzat l’Informe Becas y ayudas de Formación de Profesorado Universitario (FPU) que incorpora les dades corresponents a la convocatòria de 2009.

El subprograma FPU-MED està inclòs dins del Plan Nacional de I+D+I (2008-2011). Els ajuts tenen una durada màxima de 4 anys, els dos primers en règim de beca i els darrers de contracte laboral.

Les dades detallades sobre els ajuts concedits es poden consultar al portal web MERIDIÀ, on s’ha actualitzat l’Informe estadístic amb la informació corresponent a la convocatòria de 2009 (resta pendent la incorporació les dades de concessions per renúncia que encara no han estat publicades). Les dades disponibles comprenen el període 2000-2009, en el qual s’han concedit, als territoris de llengua i cultura catalanes, un 30,5% de la subvenció estatal:

  • Catalunya:  1.943 ajuts (19,5%)
  • Illes Balears: 55 ajuts (0,6%)
  • País Valencià: 1.041 ajuts (10,4%)

El Gràfic amb les dades distribuïdes per àmbits dels Reports de la recerca, mostra que els ajuts van dirigits, majoritàriament, a investigadors de les àrees de les ciències experimentals i de les enginyeries.

Els destinataris dels ajuts FPU-MED a Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià,  realitzen les beques i contractes, principalment, en universitats (90,6%). El percentatge restant ho fan en instituts i centres de recerca.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del Ministerio de Educación (MED), així com l’apartat de Recursos Humans del portal web MERIDIÀ.