Ajuts estatals per a contractes predoctorals 2000-2017L’Observatori de la Recerca (OR-IEC) ha actualitzat l’informe estadístic Becas y ayudas de Formación de Personal Investigador (FPI) per entitats de recerca amb les dades dels anys 2014-2017. Així, aquest informe abasta els nous ajuts concedits als territoris de llengua i cultura catalanes en el període 2000-2017.

La finalitat d’aquests ajuts és la formació científica dels titulats superiors universitaris que vulguin realitzar una tesi doctoral a qualsevol àrea de coneixement i associada a un projecte estatal d’investigació. La concessió té una durada màxima de 48 mesos. Des de la convocatòria 2013, la denominació oficial és “ajuts per a contractes predoctorals per a la formació de doctors” (abans, era el Programa per a la Formació de Personal Investigador, FPI).

En el període 2000-2017, 16.266 investigadors s’han beneficiat d’aquests ajuts a l’Estat espanyol. Per convocatòries anuals, el nombre de beneficiaris ha passat dels 508 nous investigadors (any 2000) als 1.000 (any 2017), si bé el pic màxim es va assolir l’any 2010, amb 1.054 nous ajuts. D’altra banda, les condicions legals de beneficiaris han canviat de forma significativa, però les retribucions econòmiques segueixen sent reduïdes. Així, a la convocatòria 2004, cada beneficiari ha rebut una beca de 12.060 euros bruts anuals, sense contracte laboral. A la convocatòria 2017, la retribució salarial mínima és de 16.422 euros bruts anuals per contracte.

Per territoris de llengua i cultura catalanes, Catalunya ha rebut 3.996 ajuts (un 24,6 % del total) en el període 2000-2017, ara bé els percentatges dels 3 darrers anys són superiors a la mitjana: 27,6% (2015); 30,1% (2016); i, per últim, 26,9% (2017). Pel que fa a les Illes Balears i el País Valencià, han rebut respectivament 130 ajuts (1 %) i 1.222 ajuts (9,6 %), si bé el període és del 2005 al 2017.

La distribució per grans sectors institucionals a Catalunya, durant el quinquenni 2013-2017, és la següent: universitats, 731 ajuts (55,6%); Centres CERCA, 385 ajuts (29,3%); Instituts del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 163 ajuts (12,4%); i, finalment, altres institucions, 35 ajuts (2,7%).

Per a més informació, podeu consultar l’informe estadístic Becas y ayudas de Formación de Personal Investigador (FPI) per entitats de recerca, així com la infografia corresponent.