L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha publicat les resolucions de concessió de la convocatòria de l’any 2018 dels Ajuts d’Indústria del Coneixement:  Llavor i Producte. L’objectiu és crear i consolidar un ecosistema empresarial nou, d’alt valor afegit i intensiu en coneixement per a la generació de llocs de treball d’alta qualificació.

El Programa Indústria del Coneixement (IdC) forma part de l’Estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT), que promou l’R+D+I com a motor de transformació del teixit productiu. Durant el primer període d’aplicació (2014-2020), el programa preveu mobilitzar més de 34 milions d’euros amb la finalitat de valoritzar més de 500 idees, desenvolupar al voltant de 150 prototips i afavorir més d’una cinquantena de coinversions.

La convocatòria de l’any 2018 s’ha estructurat en dues modalitats d’ajuts:

1) Modalitat A. Ajuts Llavor per a projectes innovadors amb potencial d’incorporació al sector productiu

L’objectiu és finançar amb 20.000 euros projectes d’innovació que es trobin a les fases inicials, dins l’escala de maduresa tecnològica, per a la valorització de coneixement amb potencial d’incorporació al sector productiu. Els projectes tindran una durada de 6 mesos i han d’estar destinats a la protecció del coneixement generat i a les primeres proves (preprototips); la definició de la ruta de comercialització; la generació del model de negoci; o l’anàlisi de viabilitat tecnològica i comercial.

En aquesta convocatòria, s’han presentat 84 sol·licituds, de les quals s’han concedit 46 ajuts, amb un import total de 920.000 euros. La distribució dels ajuts per gènere ha sigut de 32 homes i 14 dones. Per àmbits, els ajuts s’han distribuït de la manera següent: enginyeria i arquitectura (16); ciències mèdiques i de la salut (12); ciències de la vida (12); i, per últim, ciències (6). Finalment, s’han concedit 35 ajuts a universitats (incloses fundacions universitàries) i 11 a centres CERCA.

2) Modalitat B. Ajuts Producte destinats a l’obtenció de prototipus i a la valorització i transferència dels resultats d’investigació generada per equips de recerca de Catalunya

La finalitat és finançar amb ajuts d’un màxim de 100.000 euros el desenvolupament de prototips de productes, així com la valorització i transferència dels resultats d’investigació generats per equips de recerca de Catalunya. Els projectes han de correspondre a la fase de prova de concepte, i han de comprendre activitats estructurades de caràcter demostratiu que permetin l’assoliment d’una prova de concepte en forma de prototipus, escala pilot, prova preindustrial o assaig preclínic, entre d’altres, i que possibilitin reduir les incerteses sobre la viabilitat tècnica i comercial de la tecnologia en desenvolupament. Els projectes poden ser de caràcter individual o col·laborador i s’han d’executar en un termini màxim de 18 mesos.

La convocatòria ha rebut 147 sol·licituds, de les quals s’han concedit 26 ajuts, amb un import total de 2.549.985 euros. La distribució dels ajuts per gènere ha sigut de 21 homes i 5 dones. Per àmbits, els ajuts s’han distribuït de la manera següent: enginyeria i arquitectura (15); ciències mèdiques i de la salut (5); ciències de la vida (5); i, finalment, ciències (1). Per últim, s’han concedit 12 ajuts a universitats; 11 a centres CERCA; 2 a instituts catalans del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC); i, finalment, 1 a una altra institució.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del Programa Indústria del Coneixement (IdC).