La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears, ha concedit 41 Ajuts per a donar suport a grups de recerca competitius, durant el període 2011-2013. L’objectiu és potenciar i donar continuïtat a les activitats d’aquests grups en les matèries que contribueixin a millorar el desenvolupament del Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears (2009-2012).

Per al Grup 1 (Grups competitius en consolidació) s’han concedit 14 ajuts de 4.000 euros per anualitat (2011, 2012 i 2013), 13 dels quals s’han destinat a la Universitat de les Illes Balears (UIB) i 1 a l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (CSIC-IMEDEA); per al Grup 2 (Grups competitius), 8.000 euros, 8 dels quals s’han destinat a la UIB i 3 a la Fundació d’Investigació Sanitària de les Illes Balears; el Grup 3 (Grups molt competitius) ha rebut 9 ajuts de 12.000 euros, 8 dels quals s’han concedit a la UIB i 1 al CSIC-IMEDEA ; i el Grup 4 (Grups d’excel·lència) ha rebut 6 ajuts de 16.000 euros, 5 dels quals els ha obtingut la UIB i 1 el CSIC-IMEDEA. Per a més detall, podeu consultar els annexos 1, 2, 3 i 4 de la resolució publicada el 7 de gener de 2012 al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

Pel que fa a convocatòries anteriors, la resolució del 21 de gener de 2003 de la Conselleria d’Innovació i Energia, concedia 30 ajuts per a donar suport a grups de recerca competitius (3 anualitats). Així mateix, la resolució del 6 d’octubre de 2006 de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació, en concedia 39.

Per a mantenir-vos informats de les diverses subvencions concedides pel Govern de les Illes Balears podeu consultar el BOIB.