AGAURL’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha obert la convocatòria d’Ajuts a treballs de recerca en l’àmbit de la pau (R-ICIP 2019-2020), que permetin l’obtenció de nous resultats en el camp teòric, o l’aplicació pràctica de solucions idònies per augmentar l’eficàcia i l’eficiència en la gestió dels conflictes.

Amb aquesta convocatòria l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) vol promoure la recerca empírica, teòrica i aplicada per la pau en la societat i fer que Catalunya tingui un paper actiu com a agent de pau al món. El pressupost global de la convocatòria és de 60.000 euros. L’import de l’ajut per projecte pot anar dels 6.000 euros als 10.000 euros.

A les sol·licituds presentades s’ha de determinar el destinatari d’execució que serà un equip de recerca adscrit a l’entitat beneficiària, que pot ser una universitat o centre de recerca de Catalunya. Els àmbits temàtics prioritaris són els següents: Construcció de pau i articulació de la convivència després de la violència; Violències endèmiques fora de contextos bèl·lics i respostes institucionals i/o ciutadanes de prevenció, resiliència i resistència a aquestes situacions; Pau i seguretat en les polítiques públiques; i finalment, Empreses, conflictes i drets humans.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 17 de juliol de 2019. Les sol·licituds s’han de presentar telemàticament i en format paper.

Per més informació, podeu consultar el lloc web de l’AGAUR.