L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha obert la convocatòria d’Ajuts a treballs de recerca en l’àmbit de la pau (R-ICIP 2018-2019), que permetin l’obtenció de nous resultats en el camp teòric, o l’aplicació pràctica de solucions idònies per augmentar l’eficàcia i l’eficiència en la gestió dels conflictes.

Amb aquesta convocatòria l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) vol promoure la recerca empírica, teòrica i aplicada per la pau en la societat i fer que Catalunya tingui un paper actiu com a agent de pau al món. El pressupost global de la convocatòria és de 60.000 euros. L’import de l’ajut per projecte pot anar dels 2.500 als 6.000 euros per un període màxim d’execució de 12 mesos.

A les sol·licituds presentades s’ha de determinar el destinatari d’execució que serà un equip de recerca adscrit a l’entitat beneficiària, que pot ser una universitat o centre de recerca de Catalunya.  Els treballs de recerca han de tractar sobre algun dels àmbits temàtics següents: Construcció de pau i articulació de la convivència després de la violència; Violències armades fora de contextos bèl·lics; Pau i seguretat en les polítiques públiques; i finalment, Empreses, conflictes i drets humans.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 20 de novembre de 2018. Les sol·licituds s’han de presentar telemàticament i en format paper.

Per més informació, podeu consultar el lloc web de l’AGAUR.