La Fundación Española para la Ciencia y Tecnología (FECYT) ha actualitzat la segona edició del Ranking de visibilidad e impacto de revistas científicas españolas de humanidades y ciencias sociales con sello de calidad FECYT. Aquest rànquing s’elabora seguint la Metodología de clasificación de revistas de humanidades y ciencias sociales con sello de calidad FECYT, la qual és una versió actualitzada de la metodologia de setembre del 2019.

L’objectiu d’aquest rànquing és facilitar a les agències d’avaluació del mèrit docent i investigador una eina que els permeti valorar les revistes científiques espanyoles de les àrees de ciències socials i humanitats amb el segell de qualitat FECYT, en condicions similars a les revistes indexades a altres bases de dades internacionals de referències bibliogràfiques.

Des de l’any 2006, la FECYT ofereix un servei per donar suport a la professionalització, internacionalització i visibilitat de les revistes científiques espanyoles. En aquest àmbit, una de les actuacions principals és la convocatoria de evaluación de la calidad editorial y científica de las revistas españolas, que té l’objectiu de donar un estàndard de bones pràctiques i atorgar un reconeixement amb el segell de qualitat que concedeix la FECYT.

Des de l’any 2007, s’han celebrat sis convocatòries ordinàries amb periodicitat biennal i el treball d’avaluació de les revistes és realitzat per part d’un grup d’experts nacionals i internacionals. El segell de qualitat de la FECYT ja ha distingit 396 revistes científiques espanyoles, de les quals un 85 % corresponen a ciències socials i humanitats.

Actualment les revistes de ciències socials i humanitats amb segell de qualitat FECYT es classifiquen a un rànquing on s’ordenen segons les dimensions d’impacte i visibilitat. En aquest marc d’actuació, el Ranking de visibilidad e impacto de revistas científicas españolas de humanidades y ciencias sociales con sello de calidad FECYT conté actualment les àrees següents: antropologia i etnologia (15 revistes); belles arts (11); ciències de l’educació (57); ciències jurídiques (28); ciències polítiques i sociologia (34); comunicació, informació i documentació científica (16); economia (22); filosofia (24); geografia (19); història (58); lingüística (53); literatura (40); i, finalment, psicologia (25).

D’una altra banda, la Metodología de clasificación de revistas de humanidades y ciencias Sociales con Sello de Calidad FECYT explica com es classifiquen i ordenen les revistes científiques al rànquing. Cada revista està present a un màxim de dues matèries segons la classificació de revistes de la base de dades ÍnDICEs CSIC.

La metodologia per ordenar les revistes es basa en les dimensions de visibilitat i impacte. Pel que fa a la dimensió de visibilitat, es té en compte la presència i posició de les revistes a les diferents bases de dades nacionals, regionals i internacionals, segons la font d’informació Matriu d’Informació per a l’Anàlisi de Revistes (MIAR). En relació amb la dimensió d’impacte, s’usen indicadors de citacions, índex h i quartils a partir de diverses fonts d’informació com Web of Science Core Collection, Scopus, Journal Citation Reports (JCR), Scimago Journal Rank (SJR) o Google Scholar Metrics, entre d’altres.

En la classificació proposada, els valors de cada dimensió no resulten de la suma absoluta de cada valor, sinó el seu valor relatiu respecte al més gran dins d’una mateixa categoria. Finalment, un cop calculades les puntuacions finals de les revistes, s’organitzen en quartils.

Per a més informació, podeu consultar els documents sobre el rànquing i la metodologia, publicats per la FECYT, així com altres entrades sobre revistes científiques publicades per l’Observatori de la Recerca (OR-IEC).