El Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación (CPCTI) ha aprovat l’actualització del Mapa de Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS) per al període 2017-2020. Aquest organisme és l’instrument principal per impulsar la cooperació i la col·laboració entre les comunitats autònomes i el govern estatal en matèria de política de ciència i innovació. El Mapa d’ICTS s’actualitza cada quatre anys.

Les ICTS estan a disposició de la comunitat científica, tecnològica i industrial de l’àmbit estatal i internacional. Es tracta d’infraestructures de titularitat pública i de caràcter singular en el seu àmbit científic, amb un cost d’inversió, manteniment i operació molt elevat. A més, el seu caràcter estratègic justifica que estiguin obertes a l’accés competitiu per a tot el sistema d’R+D+I.

El nou mapa és el resultat d’un procés d’avaluació independent i consolida les infraestructures de localització única (17) i les distribuïdes (11), a més de la troncal RedIRIS. Respecte al mapa anterior (2013-2016), es mantenen les 29 ICTS, que aglutinen 62 infraestructures operatives, però s’hi incorporen nous nodes a les ICTS distribuïdes ja existents.

Les 29 ICTS s’agrupen en 8 grans àmbits científics: astronomia i astrofísica (7); ciències del mar, de la vida i de la terra (6); ciències de la salut i biotecnologia (5); materials (5); energia (2); tecnologies de la informació i comunicacions (2); enginyeria (1); i, finalment, ciències socioeconòmiques i humanitats (1).

Per comunitats autònomes, Catalunya (12) i Madrid (11 infraestructures) ocupen les dues primeres posicions estatals, seguides per Andalusia (8), les Illes Canàries (5), Aragó (5), el País Valencià (4), les Illes Balears (3), el País Basc (3), Castella i Lleó (3), Galícia (3), Extremadura (3), Cantàbria (2),  i, per últim, Castella-La Manxa (1). A més, cal tenir en compte dues infraestructures situades  a l’Antàrtida.

Per a més informació, podeu consultar el text complet de l’actualització del Mapa d’ICTS.