Updated science-wide author databases of standardized citation indicatorsUn article publicat recentment per la revista PLOS Biology ha actualitzat un conjunt de mètriques bibliomètriques de més de 150.000 investigadors destacats a escala mundial. Així, l’article “Updated science-wide author databases of standardized citation indicators” presenta una nova versió de les dades ofertes a la publicació de l’any 2019 “A standardized citation metrics author database annotated for scientific field”.

Els autors de l’estudi són investigadors del centre Meta-Research Innovation Center at Stanford (METRICS) i de les empreses SciTech StrategiesElsevier (propietària de la base de dades Scopus, font d’informació de l’estudi).

En concret, els autors de l’article han creat una base de dades d’accés obert amb més 150.000 investigadors de primera línia mundial que proporciona diverses mètriques de repercussió (citacions totals, índex H, etc.), així com un indicador compost. La base de dades presenta una versió amb mètriques al llarg de tota la carrera investigadora (però només amb dades de citacions del 1996 al 2019) i una altra versió d’un sol any (2019). Totes les mètriques es calculen amb autocitacions i sense. També s’analitzen dades sobre les publicacions citants, un indicador interessant per localitzar possibles comportaments fraudulents.

Per a cada investigador, la base de dades presenta una única afiliació institucional i país a partir de les publicacions més recents, així com l’any de la primera i darrera publicació indexada. A més, els investigadors es classifiquen en 21 camps i 174 subcamps segons el sistema de classificació de revistes Science-Metrix. Per a cada científic, s’ofereix el camp i els dos subcamps més comuns a les seves publicacions, i es faciliten indicadors de posició.

Respecte als canvis i millores de la nova versió, a més dels investigadors situats entre els 100.000 millors de tots els camps segons l’indicador compost, ara també s’inclouen els altres investigadors situats al 2 % superior del seu subcamp principal. A més, les revistes multidisciplinàries s’han assignat a un camp i subcamp específic usant tècniques d’aprenentatge automàtic. També s’inclouen dues taules amb els llindars per determinar els quartils i l’1 % més citat en cada camp i subcamp, a partir de les citacions obtingudes i de l’indicador compost.

Les publicacions dels científics s’han extret dels perfils d’autor de la base de dades Scopus, que estan normalitzats manualment o mitjançant un algoritme. També s’ha realitzat una revisió d’una mostra important d’aquests perfils per garantir un marge de confiança molt elevat. Malgrat això, si es detecten errades es poden comunicar a Scopus.

En relació amb la distribució per països de la versió amb les mètriques de tota la carrera científica (159.683 investigadors), els Estats Units d’Amèrica ocupen la primera posició (68.016), seguits pel Regne Unit (15.001), Alemanya (8.792), Canadà (7.225), el Japó (6.316), Austràlia (5.441), la Xina (5.272) i França (5.048). Per la seva banda, l’Estat espanyol ocupa la tretzena posició mundial, amb 2.290 investigadors.

La distribució per comunitats autònomes està encapçalada de forma destacada per Catalunya, amb 681 investigadors (un 29,74 % del total estatal i un 0,42 % del global mundial). A la vegada el País Valencià compta amb 202 investigadors i les Illes Balears, amb 26.

Per a més informació, podeu consultar l’article “Updated science-wide author databases of standardized citation indicators“, així com altres entrades sobre bibliometria publicades per l’Observatori de la Recerca (OR-IEC).