Unió EuropeaLa Comissió Europea i el Parlament Europeu han publicat l’Annual Report on Research and Technological Development Activities of the European Union and Monitoring of Horizon 2020 in 2020. Es tracta d’un informe de periodicitat anual que revisa de forma concisa les activitats d’R+D+I europees de l’any 2020.

En un context polític marcat per la resposta a la pandèmia de la COVID-19, l’instrument NextGenerationEU (2021-2027) pretén impulsar la recuperació de la crisi, així com la transició verda i digital, en la qual les activitats d’R+D+I europees han de jugar un paper destacat.

Al llarg de l’any 2020, s’ha enllestit la implementació del nou programa marc Horizon Europe (2021-2027), amb un pressupost global de 95.500 milions d’euros (M€) per activitats d’R+D+I. El programa està alineat amb les prioritats polítiques de la Unió Europea (UE), la ciència oberta i les sinergies amb els altres programes europeus, nacionals i regionals.

El programa marc Horizon 2020 (2014-2020) ha finalitzat amb un balanç de 35.027 acords de subvenció i una assignació pressupostària de 66.230 M€. En total, s’han obert 967 convocatòries, a les quals s’han presentat 283.078 propostes admissibles, amb una taxa d’èxit global d’un 11,94 %.

L’informe europeu ressalta alguns aspectes relacionats amb el programa Horizon 2020 com, entre d’altres, la investigació sobre la COVID; el Pacte Verd Europeu; la cooperació internacional; l’European Research Council (ERC); o el programa pilot de l’European Innovation Council (EIC). També s’emfatitzen aspectes de gènere com, per exemple, que el 41 % de les Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) són atorgades a dones investigadores.

Pel que fa a l’àmbit de l’energia nuclear, des de l’any 2014 el programa Euratom ha finançat 98 propostes amb 416,74 M€, a més de 687,8 M€ destinats al programa conjunt EUROfusion.

En relació amb la disseminació, explotació i comunicació dels resultats de les activitats d’R+D+I europees, la ciència oberta juga un paper bàsic. Així, s’han obtingut percentatges molt elevats de publicacions en accés obert, continua el desenvolupament de l’European Open Science Cloud (EOSC) i recentment s’ha presentat l’Open Research Europe, la plataforma de publicació en accés obert per als beneficiaris d’ajuts de programes marc amb avaluació d’experts. També s’ha presentat la iniciativa Horizon Results Platform per garantir la transferència dels resultats de les activitats d’R+D+I a la societat.

Per a més informació, podeu consultar l’Annual Report on Research and Technological Development Activities of the European Union and Monitoring of Horizon 2020 in 2020, així com el portal Horizon Dashboard per informació més detallada.