Comunitats RIS3CATACCIÓ, l’agència per a la competitivitat de l’empresa catalana, ha destinat 10 milions d’euros per impulsar 14 grans projectes d’R+D en els àmbits del disseny i de les indústries culturals. Aquests projectes es duran a terme en el marc de dues noves Comunitats RIS3CAT que s’acaben d’acreditar i en què participen una setantena d’entitats.

La Generalitat de Catalunya, a través d’ACCIÓ, va posar en marxa l’any 2015 les primeres Comunitats RIS3CAT. Amb les dues noves, s’ha arribat a les 13 comunitats i tots els sectors estratègics per a la indústria catalana hi estan representats.

Una Comunitat RIS3CAT és una associació sectorial publicoprivada impulsada per ACCIÓ i formada per diferents entitats (empreses, centres tecnològics, universitats i altres agents del sistema d’R+D) amb l’objectiu de desenvolupar durant tres anys projectes tecnològics transformadors amb alt impacte per a l’economia catalana.

El pressupost total per impulsar les Comunitats RIS3CAT és de 53 milions d’euros, uns ajuts gestionats per ACCIÓ i part dels quals provenen dels fons del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Aquests ajuts mobilitzaran una inversió de 140 milions d’euros per part dels socis integrants que, en el conjunt de les tres convocatòries, duran a terme 72 grans projectes d’innovació i R+D i agruparan 480 entitats (322 de les quals són empreses).

La Comunitat RIS3CAT per a l’especialització intel·ligent a les indústries de la moda i l’hàbitat a Catalunya (ONEIDA), que coordina el Clúster Català de la Moda (Modacc), membre del programa Catalunya Clústers, impulsarà 6 projectes en què participaran 33 empreses i entitats. Entre d’altres, els projectes se centraran en el desenvolupament de nous productes tèxtils intel·ligents, processos de tintura sostenibles, la integració de l’economia circular al sector de la pell o la digitalització de processos.

La Comunitat RIS3CAT de les indústries creatives i del disseny (MEDIA), coordinada per Eurecat, desenvoluparà 8 projectes amb la participació de 34 empreses i entitats del sector de les indústries culturals i creatives per impulsar la transformació del sector i situar Catalunya com a referent a escala internacional. Els projectes se centraran en àmbits com la intel·ligència artificial i l’automatització, la realitat virtual i l’augmentada, l’anàlisi de dades, la ciberseguretat i la criptografia o el desenvolupament de nous formats audiovisuals, entre d’altres.

Per a més informació, podeu consultar la nota de premsa de la Generalitat de Catalunya, així com altres entrades sobre les Comunitats RIS3CAT publicades per l’Observatori de la Recerca (OR-IEC).