European Institute of Innovation & Technology (EIT)Creat l’any 2008 per la Unió Europea (UE), l’European Institute of Innovation & Technology (EIT) és un organisme per fomentar la innovació i l’emprenedoria a través de les Knowledge and Innovation Communities (KIC). De les 8 comunitats en actiu, 4 tenen centres de coordinació a territoris de llengua i cultura catalanes i una comunitat està liderada per l’Ajuntament de Barcelona.

L’EIT forma part integral del programa Horizon 2020, amb un pressupost de més 2.400 milions d’euros en el període 2014-2020. La seva missió és capacitar als innovadors i empresaris per desenvolupar solucions de qualitat als reptes socials, contribuir a la competitivitat europea i impulsar el creixement econòmic sostenible i l’ocupació qualificada. Amb aquest objectiu, es pretén enfortir sinergies i cooperacions entre empreses, institucions acadèmiques i organitzacions científiques.

Segons dades del mes d’agost de 2018, alguns dels principals indicadors de l’EIT són: 1.299 socis (814 empreses, 205 universitats, 178 organismes de recerca i 102 ciutats i regions); 1.217 idees de negoci; més de 1.250 empreses start-ups innovadores; i, per últim, 640 nous productes i serveis.

Les 8 comunitats actuals, amb centres coordinadors distribuïts per tota Europa (3 a Barcelona i 1 a València), són les següents:
– EIT Climate-KIC: 12 centres de coordinació (un centre situat a València).
– EIT Digital: 11 centres de coordinació (un a Madrid)
– EIT Food: 5 centres de coordinació (un a Madrid)
– EIT Health: 6 centres de coordinació (un a Barcelona)
– EIT InnoEnergy: 6 centres de coordinació (un a Barcelona)
– EIT Raw Materials: 10 centres de coordinació
– EIT Manufacturing: 5 centres de coordinació (un al País Basc)
– EIT Urban Mobility: 5 centres (un a Barcelona)

Les dues darreres comunitats han sigut seleccionades a finals de l’any 2018. En aquest sentit, l’EIT Urban Mobility està liderat per l’Ajuntament de Barcelona i en formen part 12 ciutats més, 17 empreses i 18 universitats. Aquesta comunitat està dedicada a les innovacions en mobilitat urbana de la Unió Europea (UE), amb un finançament de 1.600 milions d’euros fins a l’any 2026, amb un màxim del 25 % finançat per l’EIT.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’EIT.