Fundació Bancària ”la Caixa”La Fundació Bancària ”la Caixa” ha atorgat 79 ajuts a projectes d’excel·lència i de gran impacte social per un import de 28 milions d’euros. Els territoris de llengua i cultura catalana han rebut 48 ajuts, dels quals 41 per a Catalunya i 7 per al País Valencià.

El Pla Estratègic 2016-2019 de la Fundació Bancària ”la Caixa” ha establert la inversió en recerca com una prioritat. Enguany, l’entitat ha destinat 90 milions d’euros al coneixement, la recerca i la innovació. Aquesta inversió converteix la institució en la primera entitat filantròpica de recerca d’Espanya i Portugal, la segona d’Europa i una de les més importants del món.

Les investigacions finançades enguany s’emmarquen dins de tres de les línies d’actuació en l’àmbit de la recerca de la Fundació Bancària ”la Caixa”:

1) Beques ”la Caixa” de postdoctorat Junior Leader per impulsar el talent investigador. A la segona convocatòria s’han seleccionat 33 investigadors d’excel·lència de diferents nacionalitats. La distribució per àmbits ha sigut la següent: ciències de la vida (16); ciències físiques, matemàtiques i enginyeria (16); i, per últim, arts, humanitats i ciències socials (1). Catalunya ha rebut 16 dels 33 investigadors: centres CERCA (11); instituts del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) (3); i universitats (2). En relació al País Valencià, el repartiment ha sigut 4 investigadors per a universitats i 2 per a instituts del CSIC.

2) Suport a projectes d’excel·lència de recerca en biomedicina i salut. La segona edició ha seleccionat 25 iniciatives de recerca en biomedicina i salut d’excel·lència científica i impacte social, sigui en investigació bàsica, clínica o translacional. Pel que fa a la distribució per àrea temàtica dels projectes, és la següent: oncologia (5 projectes); neurociència (5); malalties cardiovasculars i metabòliques (4); malalties infeccioses (4); i, finalment, tecnologies habilitades (4). Catalunya ha rebut 12 projectes: 10 per a centres CERCA; 1 per a un institut del CSIC; i 1 per a una universitat. Respecte al País Valencià, ha obtingut un projecte a un centre de recerca.

3) Programa CaixaImpulse per traslladar els resultats de la recerca biomèdica a la societat. Enguany, s’han concedit 21 ajuts, amb la col·laboració de Caixa Capital Risc i EIT Health, dirigides a projectes innovadors. Per sectors, la distribució és la següent: terapèutica (11); dispositius mèdics i diagnòstics in vitro (8); i salut digital (2). Pel que fa a Catalunya, ha rebut 13 dels 21 ajuts: centres CERCA (8); altres centres (4); i universitats (1).

Per a més informació, podeu consultar la nota de premsa de la Fundació Bancària ”la Caixa”, així com altres entrades sobre aquest tema publicades per l’Observatori de la Recerca (OR-IEC).