Generalitat de CatalunyaEl Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, en col·laboració amb l’empresa IDOM, ha elaborat un estudi en què s’identifiquen les tendències i els reptes de futur del sector dels materials avançats. Aquest estudi constata que més de 760 empreses en aquest àmbit sumen una facturació de 2.660 milions d’euros i ocupen més de 6.000 persones a Catalunya.

Què és un material avançat? Es aquell que aporta un valor afegit gràcies a una innovació tecnològica i/o funcional. Es tracta d’un sector molt transversal que es pot aplicar en el transport, la salut, la construcció, les TIC, l’energia i el medi ambient, o l’embalatge, entre d’altres. Val a dir que segons la Comissió Europea, el sector dels materials avançats ha crescut de manera exponencial des dels anys 80, guanyant cada vegada més importància en els sectors de l’energia, el medi ambient o la salut.

A Catalunya el sector dels materials avançats es composa de 766 empreses. El 65 % d’aquestes són petites i microempreses, mentre que només un 11 % són grans empreses. El sector es pot segmentar segons el material amb el qual treballen les empreses: metalls, polímers, ceràmics i vidres, compostos i processats, biomaterials i materials naturals i, per últim, materials tèxtils. En aquest sentit, el 42 % de les empreses catalanes de materials avançats treballen els polímers, mentre que un 27 % es dedica als tèxtils i un 12 % als materials metàl·lics.

En aquest context destaca el Clúster MAV de Catalunya impulsat per ACCIÓ, l’agència per a la competitivitat de l’empresa catalana. Creat el 2015, vol ser un clúster de referència en materials avançats i les seves tecnologies per tal de posar la indústria catalana d’aquest sector a primera línia de la competència global. Així mateix, hi ha un gran nombre d’universitats, centres de recerca i tecnològics que fan recerca i transferència de tecnologia en l’àmbit dels materials avançats, així com d’altres entitats que impulsen la innovació en el sector.

Des del punt de vista de l’R+D+I, cal un impuls en processos de fabricació, així com en la seva digitalització. Pel que fa al talent investigador, es detecta la necessitat de disposar de persones formades en l’àmbit dels materials avançats. Quant a la recerca i el desenvolupament de tecnologia, es destaca que actualment els processos de fabricació disponibles són una barrera per a la implantació de materials avançats a nivell industrial, pel gran cost que suposen.

Val a dir que l’entrada al mercat de nous materials exigeix trencar barreres legals (les homologacions existents poden suposar un fre a la innovació), així com inèrcies en sectors tradicionals, com la construcció, que poden ser contraris a la incorporació de nous materials. D’altra banda, la innovació s’ha de dur a terme en col·laboració amb els usuaris finals, per tal d’alinear-la amb les necessitats del mercat.

Per a més informació podeu consultar la nota de premsa publicada pel Govern.