European Research Council (ERC)L’European Research Council (ERC) acaba de publicar la resolució del tercer termini de la convocatòria 2018 del programa Proof of Concept. En total, s’han concedit 60 ajuts per explorar el potencial comercial o innovador dels resultats científics. La distribució per estats està encapçalada pel Regne Unit (13 ajuts); Espanya (8); Itàlia (8); els Països Baixos (7); Alemanya (5); i Israel (5).

Dels 8 ajuts de l’Estat espanyol, 3 han sigut per a investigadors de centres catalans: l’Institut Català d’Investigació Química (ICIQ); l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC); i, per últim, l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO).

El programa Proof of Concept de l’ERC concedeix ajuts per donar suport als investigadors finançats en una convocatòria anterior perquè puguin desenvolupar aplicacions comercials de la seva recerca. Aquest ajut es pot usar per posar en pràctica el potencial comercial o innovador de les idees generades, mitjançant l’establiment de drets de propietat intel·lectual, la investigació d’oportunitats de negoci o el desenvolupament de validacions tècniques. Cada ajut pot tenir una durada màxima de 18 mesos i un finançament de fins a 150.000 euros.

Des de la creació del programa Proof of Concept (any 2011), els investigadors que treballen a Catalunya han rebut 66 ajuts, un 7,4 % dels atorgats per l’ERC (887 ajuts en total). Aquest percentatge multiplica per cinc el que li correspondria a Catalunya per població (1,5 %). En termes econòmics, el programa ha concedit gairebé 10 milions d’euros als investigadors de centres catalans.

Per grans sectors institucionals, els 66 ajuts a investigadors que treballen a Catalunya s’han distribuït de la manera següent: centres CERCA (69,8 %); universitats (22,7 %); instituts del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) (3 %); altres centres (3 %); i, per últim, grans infraestructures (1,5 %). Per gènere, només un 5 % dels ajuts catalans s’han concedit a investigadores.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’ERC.