European Research Council (ERC)L’European Research Council (ERC) acaba de publicar la resolució del segon termini de la convocatòria 2018 del programa Proof of Concept. En total, s’han concedit 50 ajuts, dels quals 5 ajuts han sigut per a investigadors de centres catalans. En concret, han rebut finançament el Centre de Regulació Genòmica (CRG) (2 ajuts), l’Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona (IRB Barcelona) (2 ajuts) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) (1 ajut).

El programa Proof of Concept de l’ERC concedeix ajuts per donar suport als investigadors finançats en una convocatòria anterior perquè puguin desenvolupar aplicacions comercials de la seva recerca. Aquest ajut es pot usar per posar en pràctica el potencial innovador de les idees generades, mitjançant l’establiment de drets de propietat intel·lectual, la investigació d’oportunitats de negoci o el desenvolupament de validacions tècniques. Cada ajut pot tenir una durada màxima de 18 mesos i un finançament de fins a 150.000 euros.

Des de la creació del programa Proof of Concept (any 2011), els investigadors que treballen a Catalunya han rebut 63 ajuts, un 7,6 % dels atorgats per l’ERC. Aquest percentatge multiplica per cinc el que li correspondria a Catalunya per població (1,5 %). En termes econòmics, el programa ha concedit gairebé 9,5 milions d’euros als investigadors de centres catalans.

Per grans sectors institucionals, els 63 ajuts a investigadors que treballen a Catalunya s’han distribuït de la manera següent: centres CERCA (68 %); universitats (24 %); instituts del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) (3 %); grans infraestructures (3 %); i, per últim, altres centres (2 %). Per gènere, només un 8% dels ajuts catalans s’han concedit a investigadores .

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’ERC.