European Research Council (ERC)L’European Research Council (ERC) acaba de publicar la resolució del primer termini de la convocatòria 2018 del programa Proof of Concept. En total, s’han concedit 50 ajuts, dels quals 5 ajuts han sigut per a investigadors de centres catalans, la totalitat dels concedits a l’Estat espanyol.

El programa Proof of Concept de l’ERC concedeix ajuts per donar suport als investigadors finançats en una convocatòria anterior perquè puguin desenvolupar aplicacions comercials de la seva recerca. Aquest ajut es pot usar per posar en pràctica el potencial innovador de les idees generades, mitjançant l’establiment de drets de propietat intel·lectual, la investigació d’oportunitats de negoci o el desenvolupament de validacions tècniques. Cada ajut pot tenir una durada màxima de 18 mesos i un finançament de fins a 150.000 euros.

Des de la creació del programa Proof of Concept (any 2011), els investigadors que treballen a Catalunya han rebut 58 ajuts, un 7,5 % dels atorgats per l’ERC. Aquest percentatge multiplica per cinc el que li correspondria a Catalunya per població (1,5 %). En termes econòmics, el programa ha concedit gairebé 9 milions d’euros als investigadors de centres catalans.

Per grans sectors institucionals, els 58 ajuts a investigadors que treballen a Catalunya s’han distribuït de la manera següent: centres CERCA (39 ajuts); universitats (14); instituts del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) (2); grans infraestructures (2); i, per últim, altres centres (1). Per gènere, només 5 ajuts s’han concedit a investigadores (un 8,6 % del total de Catalunya).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’ERC.