ESFRI Roadmap 2018L’European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) és un instrument europeu creat l’any 2002 per donar suport coherent i estratègic a les polítiques científiques en l’àmbit d’infraestructures i facilitar iniciatives multinacionals a escala europea i internacional.

Segons l’ESFRI, l’accés obert a infraestructures científiques competitives i d’alta qualitat impulsa les activitats dels investigadors i atreu talent d’arreu del món. Es tracta d’instal·lacions i equipaments, recursos de coneixement o serveis amb característiques úniques, centralitzats en un lloc o organitzats de forma distribuïda en les àrees següents: energia; medi ambient; salut i alimentació; ciències físiques i enginyeria; innovació social i cultura; i, per últim, dades, informàtica i recerca digital.

Des de l’any 2006, l’ESFRI publica periòdicament un full de ruta per identificar les inversions necessàries per enfortir l’excel·lència i competitivitat europea. En aquest sentit, el programa Horizon 2020 invertirà 214 milions d’euros en el període 2018-2019 a través de convocatòries competitives.

L’informe ESFRI Roadmap 2018 identifica 18 projectes nous en fase de desenvolupament (4 liderats per l’Estat espanyol), que requereixen al voltant de 2.900 milions d’euros d’inversió en els pròxims anys. El full de ruta actual anuncia 6 nous projectes d’infraestructures científiques, focalitzats en els àmbits del medi ambient (2), salut i alimentació (2), energia (1) i innovació social i cultural (1).

Aquest informe també descriu 37 fites o infraestructures científiques clau (2 liderades per l’Estat espanyol) que s’estan executant o que s’han completat, amb un valor de capital global d’uns 14.400 milions d’euros. Cal remarcar la participació destacada del Barcelona Supercomputing Center (BSC) en el projecte Partnership for Advanced Computing in Europe (PRACE).

Finalment, l’informe ESFRI Roadmap 2018 també destaca el potencial que s’observa en noves infraestructures destinades a la transició cap a la ciència oberta.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’ESFRI.