EstadístiquesA MERIDIÀ s’ha publicat un nou informe a l’apartat de Recursos humans: Personal Docent i Investigador (PDI), per universitats i departaments. Aquest informe presenta la distribució departamental del professorat de les universitats públiques del País Valencià i de les Illes Balears en el període 1999-2008.

Les fonts d’informació són les memòries de les mateixes universitats, les quals poden presentar petites discrepàncies a l’hora d’incloure determinades categories de personal, a més d’establir diferents mesos de tancament de les dades:

Aquest informe es pot complementar amb els que presenten les dades del PDI de les universitats públiques de Catalunya (Comissionat d’Universitats i Recerca, les dades no inclouen la categoria d’ajudants) i d’Espanya (Instituto Nacional de Estadística). Així, en el curs 2007-2008, les universitats públiques dels territoris de llengua i cultura catalanes suposen el 28,2% del professorat espanyol: Catalunya (16,1%, inclou la categoria d’ajudants), País Valencià (11,0%) i Illes Balears (1,1%). En futures anàlisis, es pot estudiar l’evolució per grans àmbits temàtics.

Per a més informació, podeu consultar els informes, documents i enllaços disponibles a l’apartat Recursos humans de MERIDIÀ.