L’organització sense finalitat de lucre ORCID (Open Researcher and Contributor ID) ha publicat l’informe ORCID Annual report 2019. L’ORCID es crea l’any 2010 amb l’objectiu de resoldre el problema de l’ambigüitat dels autors en la comunicació acadèmica. En aquest sentit, ofereix un sistema per a la identificació inequívoca dels autors de publicacions científiques (iDs) i alhora esdevé una eina per al registre de les seves dades i treballs, afavorint la seva compartició i evitant errades en la contribució.

L‘ORCID proporciona a l’investigador un identificador digital persistent (un ORCID iD) que poseeix i controla, i que el distingeix de qualsevol altre investigador. Aquest pot connectar el seu iD amb la informació professional (afiliacions, subvencions, publicacions, revisió per parells, etc.). També el pot utilitzar el seu per compartir la seva informació amb altres sistemes, assegurant-li obtenir el reconeixement de totes les seves contribucions, estalviant-li temps i dificultats, i reduint el risc d’errors. Val a dir que l’ORCID resulta de gran utilitat per construir un sistema d’informació científica com, per exemple, la del Portal de la Recerca de Catalunya (PRC).

L’informe constata que durant l’any 2019 es registren 1.957.249 usuaris nous per a una identificació ORCID, la qual cosa suposa un total de 7.763.812 usuaris al final de l’any. D’altra banda, al voltant de 5.400 investigadors creen una identificació cada dia. Aquest fet suposa un augment del 8 % respecte l’any 2018. Finalment, més del 40 % dels registres – 3.219.135 – tenen una connexió amb almenys un altre identificador.

Per a més informació podeu consultar l’estudi ORCID Annual report 2019 així com altres entrades sobre el tema en aquest blog.