Les beques i ajuts del Programa de Formación de Profesorado Universitario (FPU), concedides pel Ministerio de Universidades, tenen el propòsit de formar doctors en qualsevol àrea del coneixement científic per a la seva incorporació al sistema espanyol d’educació superior i recerca científica. Els ajuts tenen una durada màxima de 48 mesos en règim de contracte laboral (des de la convocatòria 2013).

Recentment, l’Observatori de la Recerca (OR-IEC) ha actualitzat l’informe estadístic Becas y ayudas de Formación de Profesorado Universitario (FPU). L’informe abasta els nous ajuts concedits als territoris de llengua i cultura catalanes en el període 2000-2019, per entitats de recerca.

En el període 2000-2019, 17.643 investigadors s’han beneficiat dels ajuts FPU a l’Estat espanyol. Per convocatòries anuals, el pic màxim es va assolir l’any 2008 amb una concessió de 1.094 ajuts. D’altra banda, el nombre d’ajuts rebuts per territoris de llengua i cultura catalanes és de 5.165, un 29,27 % de la subvenció estatal. Catalunya n’ha rebut 3.065 (17,37 %), el País Valencià 1.981 (11,23 %) i, finalment, les Illes Balears 119 (0,67 %).

Els destinataris dels ajuts FPU a les terres de llengua i cultura catalanes, realitzen les beques i contractes, principalment, en universitats. La resta ho fan en altres instituts i centres de recerca. Cal apuntar que les dades del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) no s’han publicat de forma detallada pels organismes competents i, per tant, poden ser revisades. Per a les convocatòries 2015-2016 no es disposa de les dades del centres del CSIC dels territoris de llengua i cultura catalanes.

Per grans àmbits, els ajuts concedits a les convocatòries 2018 i 2019 a Catalunya, el País Valencià i a les Illes Balears es concentren en major proporció en l’àmbit de les ciències mèdiques i de la salut, amb 87 ajuts. A continuació, en humanitats (67 ajuts); ciències socials (65); ciències (57); ciències de la vida (57); i finalment, enginyeria i arquitectura (56).

En el període 2017-2020, l’Agencia Estatal de Investigación (AEI) ha destinat un total de 2.608.423.505 euros en R+D+I a tot l’Estat espanyol que es distribueixen en els programes següents: Programa estatal de I+D+i orientada a los retos de la sociedad (45 % del total); Programa estatal de generación de conocimiento y fortalecimiento científico y tecnológico del sistema de I+D+i (28 %); Programa estatal de promoción del talento y su empleabilidad en I+D+i que inclou els ajuts FPU (26,8 %); i finalment, Programa estatal de liderazgo empresarial en I+D+i (0,1 %). En aquest marc, Catalunya lidera el percentatge rebut d’ajuts amb un 24,5 % (639.177.392 euros), seguida per Madrid (20,9 %) i Andalusia (16,2 %). D’altra banda, el País Valencià ha rebut un 9 % dels ajuts i les Illes Balears, un 1 %.

Per a més informació, podeu consultar l’informe estadístic Becas y ayudas de Formación de Profesorado Universitario (FPU) per entitats de recerca així com les estadístiques publicades pel Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN).