Fons FEDER de Recerca - Generalitat de CatalunyaLa Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya ha publicat les dues resolucions de concessió de subvencions FEDER per fomentar la valorització i transferència, així com per millorar les infraestructures d’R+D. En total, s’han concedit 48,66 milions d’euros de cofinançament europeu en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

L’objecti del FEDER és contribuir al finançament d’actuacions orientades a impulsar la cohesió econòmica, social i territorial corregint els principals desequilibris regionals de la Unió Europea (UE). Una de les prioritats d’inversió és la destinada a potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació.

En relació amb la concessió de subvencions FEDER per fomentar la valorització i transferència, inclouen dues modalitats:
Projectes d’unitats de valorització i transferència de coneixement de les universitats de Catalunya i adreçats a millorar sensiblement la interacció amb el sector productiu. La quantitat total d’ajut FEDER concedit ha sigut d’11,99 milions d’euros, que s’han destinat a 7 intervencions individuals (6 universitats) i 5 coordinades (11 universitats i fundacions universitàries).
Subvencions a agrupacions de tecnologies emergents per a la realització de projectes de valorització i transferència de resultats de recerca. Les agrupacions han d’actuar com a plataformes pilot de demostració de noves tecnologies adreçades al teixit productiu i amb orientació de mercat, en els àmbits següents: cervell humà; dades massives en ciències de la vida; energia de fusió; grafè; indústria 4.0; internet de les coses; manufactures additives (3D); tecnologia de processadors de baix consum; i tecnologies quàntiques. En total, la quantitat d’ajut FEDER concedit ha sigut de 17,29 milions d’euros, els quals s’han destinat a 9 agrupacions, on intervenen 18 centres CERCA, 8 universitats, 5 centres tecnològics, 3 altres, 2 instituts del CSIC i 1 gran infraestructura.

Pel que fa a les subvencions FEDER per millorar les infraestructures d’R+D, la seva finalitat és potenciar l’excel·lència científica i tecnològica mitjançant el suport a les activitats d’R+D+I. També s’han de facilitar els processos de valorització i transferència de coneixement, en especial l’activitat científica relacionada amb les tecnologies facilitadores transversals de l’Estratègia per a l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT): tecnologies de la informació i la comunicació; nanotecnologia; materials avançats; fotònica; biotecnologia; i manufactura avançada. Aquestes subvencions inclouen dues modalitats:
Projectes singulars institucionals de construcció, adquisició, habilitació i/o ampliació substancial d’edificacions per infraestructures d’R+D. La quantitat total d’ajut FEDER concedit ha sigut de 18,63 milions d’euros per a 13 operacions on intervenen 5 universitats, 4 centres CERCA i 4 fundacions de ciències de la salut.
Projectes cooperatius entre diferents institucions de recerca. S’ha finançat una operació amb 740.000 euros d’ajuts FEDER.

Per a més informació, podeu consultar les resolucions de concessió de subvencions FEDER per fomentar la valorització i transferència i per millorar les infraestructures d’R+D, així com la pàgina web sobre el FEDER de la Secretaria d’Universitats i Recerca.