En el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2017-2020), l’Agencia Estatal de Investigación (AEI) ha obert la convocatòria Acciones de dinamización Europa Redes y Gestores – Europa Centros Tecnológicos corresponent a l’any 2019.

Els ajuts convocats volen proporcionar l’estructura i els coneixements necessaris per a la promoció, preparació, suport i gestió dels projectes europeus amb la finalitat de millorar les possibilitats d’obtenir finançament del programa Horizon 2020 durant el període 2019-2020. Es tracta d’augmentar la participació i el lideratge dels agents espanyols, així com el retorn econòmic obtingut.

Les institucions beneficiàries poden ser: organismes públics d’investigació (OPIs); universitats (públiques i privades); institucions sanitàries públiques i privades relacionades amb el Sistema Nacional de Salut (SNS); Instituts d’Investigació Sanitària (IIS) acreditats; centres tecnològics i centres de suport a la innovació tecnològica d’àmbit estatal; i, finalment, altres centres (públics i privats) d’R+D+I amb personalitat jurídica pròpia.

El pressupost total de la convocatòria és de 7 milions d’euros en subvencions, amb un límit màxim de pressupost a finançar de 250.000 euros per actuació. Els ajuts es destinaran als costos directes d’execució: contractació de personal, mobilitat, adquisició de programes i sistemes informàtics, formació del personal i organització de jornades sobre projectes europeus.

La presentació de sol·licituds s’ha d’efectuar a través de la Seu electrònica del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICINN). El termini de presentació finalitzarà el 30 d’abril de 2019.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del MICINN.