European Innovation Council (EIC) betaCreat l’any 2017, el programa pilot de l’European Innovation Council (EIC) dona suport a innovadors, emprenedors, pimes i científics d’alt nivell amb idees empresarials brillants i voluntat d’internacionalització. La fase pilot de l’EIC reuneix els apartats del programa Horizon 2020 que proporcionen finançament, assessorament i oportunitats de connexió a projectes empresarials innovadors, d’alt risc i radicalment diferents als productes, serveis i tecnologies existents al mercat. L’objectiu és transformar els descobriments científics en empreses d’elevat potencial innovador.

Recentment, la Comissió Europea ha adoptat mesures decisives per posar en funcionament l’EIC de forma definitiva a partir de l’any 2021. Així, donada la creixent importància econòmica de la innovació radical i disruptiva, i en vista de l’èxit inicial de la fase pilot, la Comissió Europea ha proposat dedicar 10.000 milions d’euros a l’EIC en el marc del proper programa europeu de recerca i innovació Horizon Europe (2021-2027).

D’altra banda, aquestes mesures també  pretenen augmentar la intensitat de la fase pilot de l’EIC, amb un finançament de més de 2.000 milions d’euros per al bienni 2019-2020. Aquest finançament està destinat a projectes per donar suport a tecnologies avançades des de la base d’investigació (convocatòria Pathfinder) i a empreses emergents i pimes per desenvolupar i expandir les seves innovacions fins aconseguir inversió privada (convocatòria Accelerator). També es vol designar un consell assessor amb líders en innovació per impulsar l’EIC i contractar un primer grup de gestors de programes altament especialitzats en noves tecnologies, que treballaran a temps complet per proporcionar suport pràctic als projectes.

En el marc del programa pilot de l’EIC, la darrera ronda de la iniciativa SME Instrument ha seleccionat 68 empreses emergents i pimes, que rebran un finançament global de 120 milions d’euros. Entre els beneficiaris, hi ha 2 empreses catalanes i 1 valenciana.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’EIC, així com altres entrades sobre el tema publicades per l’Observatori de la Recerca (OR-IEC).