La Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R) és una estratègia de la Comissió Europea (CE) que té l’objectiu d’oferir millors condicions d’ocupació i treball per als investigadors. L’HRS4R pretén que les carreres d’investigació siguin més atractives, no només per als investigadors europeus, sinó també per a persones altament qualificades a l’estranger. L’estratègia dóna reconeixement públic a institucions de recerca que han avançat en l’alineació de les seves polítiques de recursos humans mitjançant el premi HR Excellence in Research. Fins ara, a Catalunya s’han reconegut 36 institucions i al País Valencià, 1.

La implementació de l’HRS4R és voluntària i respecta l’autonomia de cada institució; està basada en una autoavaluació interna; i proporciona informació pública sobre les activitats de les institucions participants. A més, l’estratègia dóna suport a la implementació de la carta europea de l’investigador i el codi de conducta per a la contractació d’investigadors, que pretenen donar-los els mateixos drets allà on treballin i fomentar una major mobilitat i facilitat en la contractació.

El lloc web de l’HRS4R ofereix dades de 377 institucions que han obtingut el reconeixement per la seva tasca en gestió dels recursos humans en recerca. En aquest sentit destaca el Regne Unit amb 102 institucions reconegudes, la majoria d’elles universitats. En el nostre context, cal destacar també que es reconeixen 36 institucions catalanes i 1 valenciana, més de la meitat dels 65 reconeixements rebuts per l’Estat espanyol..

Per més informació, podeu consultar el lloc web de l’HRS4R així com l’entrada publicada al blog de Lluís Rovira (Institució CERCA).