El CDTI avalua l’impacte dels ajuts a projectes d’R+D empresarial (2015-2020)

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) ha publicat l'informe Estudio de evaluación del impacto del régimen de ayudas a proyectos de I+D del CDTI, redactat per l'empresa Novadays. L'informe estudia l'impacte del finançament concedit pel CDTI en...

L’informe CYD 2019 analitza la recerca i transferència de coneixement del sistema universitari espanyol

La Fundación CYD (Fundación Conocimiento y Desarrollo) ha publicat l’Informe CYD 2019, que analitza la importància que tenen les universitats en la productivitat i la competitivitat de l’economia espanyola. La seva contribució és clau en la formació del capital humà i...

L’ACUP constata que la recerca universitària catalana manté una situació destacada en el context espanyol i europeu

L'Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) ha presentat la sisena edició de l'informe Indicadors de recerca i innovació de les universitats públiques catalanes: informe 2020, un compendi de les activitats dutes a terme a les vuit universitats públiques...

La recerca agroalimentària a Catalunya representa un 19,2 % del conjunt de la producció científica catalana

El Mapa  de  la  Recerca  en  Ciències  Agroalimentàries  2017-2019 és un estudi de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI), encarregat pel Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya. L’objectiu  d’aquest treball és ...
i

INFORMES

logo_nou_2

IEC

mERIDIÀ

DF

SDF

SD

FS

F