Al portal web MERIDIÀ s’ha actualitzat l’informe estadístic Investigadors de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) per al període 2001-2013. Les dades sobre contractes nous per entitats de recerca i àmbits científics provenen de la informació disponible al lloc web d’ICREA. Des de l’any 2001, aquesta institució atreu investigadors de primer nivell cap a les universitats i centres de recerca de Catalunya. Segons les dades de la memòria 2013, ICREA ja ha contractat un total de 307 investigadors, dels quals segueixen en actiu 245. D’aquests, 198 són homes i 47 dones i, a més, un 43,7 % són estrangers de 28 nacionalitats diferents.

Per sectors institucionals, els investigadors ICREA es distribueixen a les universitats (46,5 %); els centres CERCA (42,4 %); els centres del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) (7,8 %); i, per últim, altres centres de recerca (3,3 %). La distribució per grans camps científics (Gràfic 1, feu un clic per ampliar-lo) demostra el predomini de Life & Medical Sciences (28,7 %) i Experimental Sciences & Mathematics (26,1 %).

ICREA

La informació per àmbits dels Reports de la recerca a Catalunya permet una distribució més detallada. Així, els àmbits científics predominants són Física (61 investigadors contractats); Biologia Cel·lular, Molecular i Bioquímica (57); Química (29); Medicina (25); Economia (23); Història (19); i, per últim, Tecnologies de la Informació i de la Comunicació (19).

Els investigadors ICREA han obtingut resultats excel·lents en diferents convocatòries competitives. Així, dels 4.351 ajuts atorgats per l’European Research Council (ERC) en el període 2007-2013, aquests investigadors n’han obtingut 65, és a dir, un 1,5 % del total europeu i un 53,7 % de Catalunya.

Per a més informació, podeu consultar l’Informe del portal MERIDIÀ, així com altres entrades sobre el tema publicades al blog.