L’Agencia Estatal de Investigación ha publicat la resolució provisional de la convocatòria 2019 de les Acreditaciones y ayudas públicas de «Centros de excelencia Severo Ochoa»s y de «Unidades de excelencia María de Maeztu». En aquesta convocatòria, s’han atorgat o renovat 10 centres i 6 unitats.

L’objectiu d’aquestes acreditacions d’excel·lència científica és l’enfortiment institucional (cal elaborar un programa estratègic) i la potenciació de la projecció internacional dels centres i unitats d’investigació que destaquin per la rellevància i l’impacte elevat dels seus resultats en l’àmbit mundial, així com per la capacitat innovadora i la relació amb el sector empresarial. Per un període de 4 anys, la distinció «Severo Ochoa» concedeix 4 milions d’euros i la «María de Maeztu», 2 milions d’euros.

Actualment, hi ha 31 centres «Severo Ochoa» i 24 unitats «María de Maeztu». Cal destacar que més de la meitat (30 del total de 55) es troben a territoris de llengua i cultura catalanes. Així, Catalunya compta amb 16 centres i 10 unitats; el País Valencià té 2 centres i 1 unitat; i, per últim, les Illes Balears disposen d’1 unitat.

La distribució per grans àmbits científics dels 31 centres i 24 unitats és la següent: ciències de la vida (14 centres i 5 unitats); matemàtiques, ciències experimentals i enginyeria (15 centres i 18 unitats); i, finalment, ciències socials i humanitats (2 centres i 1 unitat).

Per a més informació, podeu consultar la resolució provisional de la convocatòria 2019 i la notícia del Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN), així com  altres entrades sobre aquest tema publicades per l’Observatori de la Recerca (OR-IEC).