European Research Council (ERC)L’European Research Council (ERC) acaba de publicar la resolució del segon termini de la convocatòria 2019 del programa Proof of Concept. En total, s’han concedit 62 ajuts per explorar el potencial comercial, innovador o social dels resultats científics generats per projectes finançats en convocatòries anteriors. La distribució per països està encapçalada pel Regne Unit (10); seguit per Itàlia (9); els Països Baixos (8); França (6); Suïssa (5); i Alemanya (4); i Espanya (4).

Dels 4 ajuts de l’Estat espanyol, 3 han sigut concedits per a investigadors de centres catalans: el Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l’Enginyeria (CIMNE); la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB); i l’Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Cada ajut pot tenir una durada màxima de 18 mesos i un finançament de fins a 150.000 euros. El programa Proof of Concept de l’ERC concedeix ajuts per donar suport als investigadors finançats en una convocatòria anterior perquè puguin desenvolupar aplicacions comercials de la seva recerca. Aquest ajut es pot usar per posar en pràctica el potencial comercial, innovador o social de les idees generades, mitjançant l’establiment de drets de propietat intel·lectual, la investigació d’oportunitats de negoci o el desenvolupament de validacions tècniques.

Des de la creació del programa Proof of Concept (any 2011), els investigadors que treballen a Catalunya han rebut 72 ajuts, un 7,2% dels 1.003 atorgats per l’ERC. Aquest percentatge gairebé multiplica per cinc el que li correspondria a Catalunya per població (1,5 %). En termes econòmics, el programa ha concedit més de 10,5 milions d’euros als investigadors de centres catalans.

Per grans sectors institucionals, els 72 ajuts a investigadors que treballen a Catalunya s’han distribuït de la manera següent: centres CERCA (49 ajuts); universitats (16); instituts del CSIC (4); altres centres (2); i, per últim, grans infraestructures (1).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’ERC.