Unidata

UNIDATA és la nova web impulsada pel Departament d’Empres i Ocupació adreçada tant als estudiants, perquè puguin triar l’ensenyament que més els convé d’acord amb totes les dades disponibles, com als responsables i experts acadèmics, per a l’anàlisi i la presa de decisions.

Neix també per la necessitat de donar una visió més transparent en l’àmbit de la recerca i la despesa universitària davant la societat.

UNIDATA ofereix dades estadístiques sobre aspectes com l’accés, els resultats acadèmics, la mobilitat dels estudiants, la inserció laboral dels titulats, i el professorat, així com dades de recerca, recursos econòmics i paràmetres internacionals. Actualment només conté dades de les set universitats públiques catalanes (Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Pompeu Fabra, Universitat de Lleida, Universitat de Girona i Universitat Rovira i Virgili) i la Universitat de Vic, però es preveu que s’incorporin dades de totes les universitats que formen el sistema universitari català.

Les dades es presenten en forma de preguntes senzilles (com per exemple: Quin percentatge del PIB es destina a recerca?) organitzades per temàtiques, i les respostes en forma de taules, que es poden exportar com a arxius d’extensió .pdf o .csv. També hi ha l’opció de consultar un informe generat a partir dels paràmetres de l’estudiant introduïts: estudis, nota d’accés, sexe i dades que es volen conèixer (nombre de matriculats, titulats i taxa de rendiment).