El Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar el 21 de juliol de 2020 el Pla per a la reactivació econòmica i protecció social, elaborat per la CORECO, una comissió creada per articular la resposta del sector públic als reptes econòmics i socials derivats de la COVID-19. Així mateix, els líders europeus van arribar a un acord històric sobre el Marc Financer Pluriennal 2021-2027 (MFP) i l’instrument de recuperació Next Generation EU (NGEU). Aquests dos instruments europeus mobilitzen un total d’1,824 bilions d’euros.

El Pla per a la reactivació econòmica i protecció social defineix cinc eixos estratègics que s’alineen amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions Unides, el Pacte Verd Europeu i l’Estratègia Digital Europea. Aquests cinc eixos son els següents: economia per la vida; transició ecològica; transformació digital; societat del coneixement; i per últim, vectors transversals.

Per desplegar aquest Pla i, alhora, maximitzar la captació de recursos europeus, el Govern també compta amb el Comitè Assessor Catalunya-Next Generation EU (CONEXT CAT-EU). Es tracta d’un grup d’experts per impulsar els projectes amb més potencial i capacitat transformadora. En aquest marc, s’han proposat 27 projectes emblemàtics seleccionats per la CORECO d’entre 542 iniciatives presentades per l’Administració (Generalitat i ens locals), empreses privades, consorcis i entitats del tercer sector. El resultat d’aquest procés de selecció és el document Next Generation Catalonia.

La selecció d’aquestes iniciatives s’ha fet d’acord amb 10 criteris prioritaris: la singularitat dels projectes; el seu grau de maduresa; l’import; el potencial de comercialització; la capacitat d’inversió en tendències de futur; el seu lideratge fort; la contribució a la reindustrialització del país; el foment de l’equilibri territorial; la contribució a la lluita contra el canvi climàtic i, finalment, la capacitat de generar benestar i progrés social. Els 27 projectes catalans abasten els àmbits de la salut, l’eficiència energètica, la descarbonització, la mobilitat, la formació, les telecomunicacions o la transformació digital. A més, comparteixen una vocació de millora i transformació de l’economia i la societat.

Val a dir que els projectes seleccionats també s’ajusten als 7 Flagships establerts per la Comissió Europea per classificar els projectes susceptibles de rebre la dotació econòmica, i alhora són coherents amb les 10 polítiques palanca del Plan de recuperación, transformación i resiliencia del govern estatal per potenciar la transició digital i ecològica.

Per a més informació, podeu consultar el Pla per a la reactivació econòmica i protecció social així com la notícia publicada al Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat de Catalunya.