Excelencia Severo OchoaL’Agencia Estatal de Investigación ha resolt de forma provisional la convocatòria 2016 de la iniciativa d’Apoyo y acreditación de Centros de excelencia Severo Ochoa y de Unidades de excelencia María de Maeztu. L’objectiu és impulsar l’excel·lència de centres i unitats de recerca, el lideratge científic internacional dels quals estigui contrastat. En total, els centres i unitats de Catalunya i el País Valencià acumulen 23 acreditacions de les 42 concedides.

En concret, la convocatòria 2016 ha atorgat 9 noves distincions i, a més, 4 centres reconeguts l’any 2012 l’han renovat per 4 anys més. La inversió total d’aquesta convocatòria ha estat de 40 milions d’euros.

El criteri principal de la iniciativa és l’excel·lència científica i la selecció s’efectua pels resultats i programes estratègics en una avaluació amb més de 100 científics internacionals de prestigi. Per un costat, es reconeixen i acrediten els centres i unitats que destaquen per l’impacte i rellevància internacional dels resultats obtinguts els 4 darrers anys. A més, es financen els plans estratègics per un període de 4 anys amb l’objectiu de consolidar les capacitats científiques dels centres i unitats.

Pel que fa a la distinció Severo Ochoa, s’han atorgat 3 distincions noves i se n’han renovat 4, 2 a centres catalans (Centre de Regulació Genòmica (CRG) i Institut de Física d’Altes Energies (IFAE)) i 1 a un centre valencià (Institut de Tecnologia Química (ITQ)). Aquests centres rebran 1 milió d’euros anual durant 4 anys. En total, les terres de llengua i cultura catalanes acumulen 14 de les 26 acreditacions atorgades en el conjunt de les 6 edicions, 11 a Catalunya i 3 al País Valencià.

Respecte a la modalitat María de Maeztu, 2 de les 6 unitats de recerca seleccionades són catalanes: el Grup de Teledetecció, Antenes, Microones i Superconductivitat (CommSensLab) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC); i l’Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (IRI), un centre mixt format per la UPC i el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Aquestes unitats comptaran  amb 500.000 euros anuals durant 4 anys. En conjunt, les terres de llengua i cultura catalanes acumulen 9 de les 16 acreditacions atorgades en les 3 edicions, 8 a Catalunya i 1 al País Valencià.

Per a més informació, podeu consultar la pàgina web de la iniciativa d’Apoyo y acreditación de Centros de Excelencia Severo Ochoa y a Unidades de Excelencia María de Maeztu, així com altres entrades sobre el tema publicades en aquest blog.