La European University Association (EUA) ha publicat el 2019 Big Deals Survey Report (An Updated Mapping of Major Scholarly Publishing Contracts in Europe), el segon informe de l’enquesta Big Deals Survey. Aquest estudi contribueix a augmentar la transparència dels costos i condicions dels contractes de publicacions científiques, identificar els principals reptes del sistema de publicació acadèmica, i donar suport a un seguit d’institucions en la participació activa de les negociacions amb editors científics.

L’EUA és una societat que representa més de 800 universitats i conferències nacionals de rectors en 48 països europeus. La seva tasca és decisiva en el procés de Bolonya i en la influència de les polítiques de la Unió Europea (UE) en educació superior, recerca i innovació. L’EUA interactua de forma continua amb altres organitzacions europees i internacionals, i garanteix que s’escolti la veu independent de les universitats europees.

L’enquesta, realitzada l’any 2017-2018, recull dades de 31 consorcis que cobreixen 167 contractes amb cinc grans editors: Elsevier, Springer Nature, Taylor & Francis, Wiley i American Chemical Society. En aquest context, els costos totals comunicats pels consorcis participants superen els mil milions d’euros en publicacions periòdiques, bases de dades, llibres electrònics i altres recursos, principalment en benefici dels grans editors acadèmics comercials.   

L’informe mostra una visió general de les negociacions del «Big Deal» a tota Europa. Aquest nou model de contracte es basa en un enfocament més global de les despeses contractuals i permet als investigadors publicar lliurement els seus articles en accés obert. D’altra banda, els temes centrals de l’estudi són: l’organització de les negociacions, les disposicions sobre l’accés obert i la transparència dels contractes i els costos. També ofereix informació sobre consorcis i se centra específicament en els contractes de publicacions periòdiques amb els cinc grans editors seleccionats. Finalment, l’informe aborda els costos dels contractes Big Deal, extreu conclusions i ofereix recomanacions polítiques sobre la negociació d’aquests contractes.

Per a més informació, podeu consultar l’informe 2019 Big Deals Survey Report i l’EUA Big Deals Survey Report – The First Mapping of Major Scientific Publishing Contracts in Europe al lloc web de l’EUA.