El Govern ha aprovat que ACCIÓ, l’agència per a la competitivitat de l’empresa de la Generalitat de Catalunya atorgui un ajut de 20 milions d’euros a Eurecat, el centre tecnològic de referència a Catalunya. Aquesta subvenció, prevista al Pacte Nacional per a la Indústria, té l’objectiu de potenciar l’activitat d’Eurecat així com accelerar la transferència de tecnologia a les pimes catalanes.

Aquest ajut permet impulsar el desenvolupament de línies de recerca industrial que generin nova tecnologia diferencial, i que posteriorment, incorporaran les pimes catalanes. És un dels mecanismes que garanteixen l’accés d’aquestes empreses a l’R+D+I empresarial per guanyar competitivitat.

Eurecat es va crear l’any 2015 i agrupa centres tecnològics catalans. Actualment, compta amb 650 professionals i té onze seus distribuïdes pel territori català. Aquesta entitat dona suport a projectes de creació de Noves Empreses de Base Tecnològica (NEBt), a partir de tecnologies desenvolupades pel propi centre, en col·laboració amb altres empreses o en activitats de transferència tecnològica. D’altra banda, Eurecat i el centre tecnològic Leitat tenen un acord de vinculació permanent amb l’objectiu d’aprofitar les sinergies entre ambdues entitats, millorar l’eficiència i incrementar la massa crítica.

Eurecat és un dels 72 agents TECNIO, és a dir, compta amb el segell que atorga ACCIÓ a les entitats (centres tecnològics, hospitals, universitats, grups de recerca, enginyeries o empreses) que ofereixen tecnologia a les empreses catalanes per a crear o millorar nous productes o processos, resoldre els seus reptes tecnològics i participar en programes internacionals d’R+D+I.

Actualment, segons l’estudi Baròmetre de la Innovació elaborat des del 2014 per ACCIÓ, el 55,3 % de les empreses catalanes innova. Una activitat que es tradueix en més competitivitat, ja que tal i com constata aquest anàlisi, el 44,9 % de les empreses catalanes incrementarà la facturació i el 21,5 % crearà nous llocs de treball com a conseqüència d’innovar.

Per a més informació, podeu consultar la nota de premsa del Govern de la Generalitat de Catalunya.