El Govern ha autoritzat que ACCIÓ, l’agència per a la competitivitat de l’empresa de la Generalitat de Catalunya, atorgui un ajut de 20 milions d’euros a Eurecat. L’objectiu és la seva activitat perquè es consolidi com el centre tecnològic de referència a Catalunya.

Nascut el 2015, Eurecat agrupa centres tecnològics catalans i compta amb 600 professionals. L’ajut autoritzat permet impulsar el desenvolupament de línies de recerca industrial que generin nova tecnologia diferencial, i que, posteriorment, incorporaran les pimes catalanes. És un dels mecanismes que garanteixen l’accés d’aquestes empreses a l’R+D+I empresarial per guanyar competitivitat.

Eurecat és un dels 68 agents TECNIO, és a dir, compta amb el segell que atorga ACCIÓ a les entitats (centres tecnològics, hospitals, universitats, grups de recerca, enginyeries o empreses) perquè les empreses catalanes sàpiguen on dirigir-se en cas de necessitar tecnologia per crear o millorar nous productes o processos, resoldre els seus reptes tecnològics i participar en programes internacionals d’R+D+I.

A finals de l’any 2016, Eurecat i Leitat van signar un acord de vinculació permanent amb l’objectiu d’aprofitar les sinergies entre ambdues entitats, millorar l’eficiència i incrementar la massa crítica. D’aquesta manera, Leitat accedirà a 4 dels 20 milions d’euros de l’ajut autoritzat.

A més, Eurecat ha estrenat nova seu corporativa al 22@, el districte de la innovació de Barcelona, on ocupa 3.455 metres quadrats i hi treballen 190 persones. D’aquesta manera, Eurecat ha arribat a les deu seus distribuïdes pel territori català.

Per a més informació, podeu consultar les notes de premsa del Govern de la Generalitat de Catalunya i d’Eurecat.