El Govern ha aprovat que ACCIÓ, l’agència per a la competitivitat de l’empresa de la Generalitat de Catalunya, destini 20 milions d’euros al centre tecnològic de referència Eurecat i als seus centres adscrits. Aquesta subvenció té l’objectiu d’impulsar la seva activitat i reforçar la transferència de tecnologia a les pimes catalanes.

Aquest ajut permet que els centres desenvolupin línies de recerca industrial pròpia per tal de generar tecnologia diferencial, que posteriorment incorporaran les pimes catalanes. És un dels mecanismes que garanteixen l’accés d’aquestes empreses a l’R+D+I empresarial per guanyar competitivitat mitjançant serveis, contractes, llicències de patents o creació de noves empreses de base tecnològica.

Eurecat es crea l’any 2015 per a integrar els centres tecnològics a Catalunya així com guanyar massa crítica i més eficiència, millorar el servei al teixit empresarial català i la connexió internacional. Actualment, compta amb més de 650 professionals i té 11 seus distribuïdes pel territori català. Aquesta entitat treballa en més de 160 projectes d’R+D nacionals i europeus de recerca aplicada i innovació en una gran varietat d’àmbits i disciplines tecnològiques. D’altra banda, Eurecat i el centre tecnològic Leitat tenen un acord de vinculació permanent amb l’objectiu de promoure un únic projecte estratègic estructural i funcional.

Eurecat és una de les 84 entitats que compten amb el segell TECNIO que atorga ACCIÓ. Aquesta acreditació identifica els agents tecnològics més qualificats (centres tecnològics, hospitals, universitats, grups de recerca, enginyeries o empreses) que ofereixen tecnologia a les empreses catalanes per a crear o millorar nous productes o processos, resoldre els seus reptes tecnològics i participar en programes internacionals d’R+D+I.

Per a més informació, podeu consultar la nota de premsa de la Generalitat de Catalunya.