PADRISEl Programa d’Analítica de Dades per a la Recerca i la Innovació en Salut (PADRIS), iniciativa pública liderada i gestionada per l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) del Departament de Salut, prioritza 15 propostes de projectes per fer recerca en analítica de dades. L’objectiu és optimitzar la gestió dels recursos disponibles i garantir la màxima qualitat dels resultats obtinguts per contribuir al coneixement de la malaltia COVID-19 i el coronavirus que la causa.

PADRIS té la missió de posar a disposició de la comunitat científica les dades sanitàries relacionades per impulsar la recerca, la innovació i l’avaluació en salut mitjançant l’accés a la reutilització i creuament de les dades massives sanitàries generades pel Sistema Integral d’Utilització Pública de Catalunya (SISCAT). L’objectiu és facilitar el tractament i l’accessibilitat públics de la informació d’una manera integrada i segura, així com la deguda i imprescindible garantia de la integritat de la informació, de la protecció de les dades personals i del compliment dels principis ètics del programa.

Els 15 projectes escollits són el resultat d’un procés de priorització urgent que es va iniciar el passat mes d’abril. En total es reben 61 propostes per part dels centres CERCA, dels centres de recerca vinculats als centres assistencials públics o sense ànim de lucre del SISCAT i de les universitats pertanyents a l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP). Les propostes rebran el suport expert del programa PADRIS per a la preparació, anàlisi i exploració de dades i construcció de models predictius mitjançant la informació del sistema de salut de Catalunya.

Val a dir que la priorització de les propostes s’ha basat en principis generals de transparència, equitat i qualitat. Es tracta d’un procediment rigorós i sistemàtic basat en criteris explícits com, per exemple: ser un projecte que formi part d’una convocatòria competitiva, la capacitat d’oferir recursos propis i càrrega de feina, la qualitat de la proposta i, finalment, la perspectiva de gènere.

En els 15 projectes seleccionats que rebran suport expert del programa d’analítica de dades PADRIS hi participen: l’Hospital Clínic de Barcelona; la Universitat Pompeu Fabra (UPF);  la Universitat Rovira i Virgili (URV); la Universitat de Girona (UdG); la Corporació Sanitària Parc Taulí; el Grup de Recerca en Desigualtats en Salut, Ecologia – Employment Conditions Network (GREDS-EMCONET) de la UPF; l’IDIBAPS; l’Internet Interdisicplinary Institute (IN3) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC); l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal); l’Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (IIB Sant Pau); i l’Hospital del Mar.

Per a més informació, podeu consultar la notícia publicada al lloc web de l’AQuAS.