L’Observatori de la Recerca (OR-IEC) ha actualitzat l’informe estadístic Becas y ayudas de Formación de Profesorado Universitari (FPU). L’informe abasta els nous ajuts concedits als territoris de llengua i cultura catalanes en el període 2000-2017.

Les beques i ajuts del Programa de Formación de Profesorado Universitario (FPU) concedides pel Ministerio de Educación y Formación Profesional tenen el propòsit de formar doctors en qualsevol àrea del coneixement científic per a la seva incorporació al sistema espanyol d’educació superior i recerca científica. Els ajuts tenen una durada màxima de 48 mesos en règim de contracte laboral (des de la convocatòria 2013).

En el període 2000-2017, 15.943 investigadors s’han beneficiat d’aquests ajuts a l’Estat espanyol. Per convocatòries anuals, el nombre de beneficiaris ha disminuït dels 871 ajuts (any 2000) als 850 (any 2017). Val a dir que el pic màxim es va assolir l’any 2008, amb una concessió de 1.094 ajuts. D’altra banda, el nombre d’ajuts rebuts per territoris de llengua i cultura catalanes és de 4.746, un 29,76 % de la subvenció estatal. Catalunya n’ha rebut 2.874 (18,02 %), el País Valencià 1.767 (11,08 %) i, finalment, les Illes Balears 105 (0,66 %).

Els destinataris dels ajuts FPU a les terres de llengua i cultura catalanes, realitzen les beques i contractes, principalment, en universitats (87,61 %). El percentatge restant ho fan en altres instituts i centres de recerca. Cal apuntar que les dades del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) no s’han publicat de forma detallada pels organismes competents i, per tant, poden ser revisades. Per a les convocatòries 2015-2016 no es disposa de les dades del centres del CSIC dels territoris de llengua i cultura catalanes.

Per a més informació, podeu consultar l’informe estadístic Becas y ayudas de Formación de Profesorado Universitario (FPU) per entitats de recerca.