TDX (Tesis Doctorals en Xarxa) és un repositori cooperatiu que conté, en format digital, tesis doctorals llegides a les universitats de Catalunya i d’altres comunitats autònomes. Aquest repositori està gestionat i coordinat pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) i patrocinat per la Generalitat de Catalunya. Actualment, el TDX incorpora 131.413 tesis consultables de 56 universitats en total.

La consulta de les tesis és d’accés lliure i permet realitzar cerques en català, castellà i anglès, per text complet; per autor/a, director/a; títol; matèria; universitat i departament on s’ha llegit; any de defensa; any d’introducció; i per llengua. Els objectius d’aquest repositori, són:
– Difondre, arreu del món i a través d’internet, els resultats de la recerca universitària.
– Incrementar l’accés i visibilitat del treball dels autors.
– Afavorir l’edició digital en accés obert de la producció científica pròpia.

Recentment, TDX ha incorporat les tesis de la Universidad Pontificia Comillas, la Universidad Miguel Hernández (UMH), la Universidad de La Laguna (ULL) i la Universidad Francisco de Vitoria (UFV). Amb aquestes incorporacions, TDX dóna accés a 131.413 tesis doctorals, llegides a 56 universitats en total (les 18 participants i les 38 universitats espanyoles, recol·lectades a través de l’Open Archives Initiative-Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH)).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de TDX.