n

Documents - Recursos materials

Aquest apartat està integrat, bàsicament, per informes i memòries publicats per entitats públiques i privades especialitzades.

L’abast cronològic dels documents és des de l’any 2014 fins al 2016.

L’àmbit geogràfic abasta documents d’entitats de les terres de llengua i cultura catalanes, de l’Estat espanyol, d’Europa i del context internacional.

Es detalla l’editorial, l’any d’edició i la mida de cada document.

Terres de llengua i cultura catalanes

CSUC. Memòria d’activitats 2014.
Editorial: Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC). Any Edició: 2015. Mida: 1,32 MB.

Generalitat de Catalunya. Els fons FEDER de recerca 2007-2013.
Editorial: Generalitat de Catalunya. Any Edició: 2014. Mida: 822 KB.

XPCAT. Memòria 2015.
Editorial: Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics de Catalunya (XPCAT). Any Edició: 2016. Mida: 4,67 MB.