n

Documents - Publicacions

Aquest apartat està integrat, bàsicament, per informes i memòries publicats per entitats públiques i privades especialitzades.

L’abast cronològic dels documents és des de l’any 2012 fins al 2016.

L’àmbit geogràfic abasta documents d’entitats de les terres de llengua i cultura catalanes, de l’Estat espanyol, d’Europa i del context internacional.

Es detalla l’editorial, l’any d’edició i la mida de cada document.

Terres de llengua i cultura catalanes

Generalitat Valenciana. Estudio de la producción científica de la Comunidad Valenciana (2009-2011).
Editorial: Generalitat Valenciana. Any Edició: 2014. Mida: 901 KB.

Estat espanyol

CSIC. La actividad científica del CSIC a través de indicadores bibliométricos (Web of Science, 2010-2014).
Editorial: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Any Edició: 2016. Mida: 25 MB.

FECYT. Análisis de la presencia de las revistas científicas españolas en el JCR de 2011.
Editorial: Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). Any Edició: 2012. Mida: 756 KB.

FECYT. Análisis ICONO: Principales instituciones de investigación excelentes por áreas de conocimiento. 2005-2014.
Editorial: Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). Any Edició: 2016. Mida: 879 KB.

FECYT. Indicadores bibliométricos de la actividad científica española 2005-2014 (edición 2016).
Editorial: Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). Any Edició: 2016. Mida: 5 MB.

FECYT. Rendimiento de las instituciones españolas en el Scimago Institutions Ranking (SIR) 2013.
Editorial: Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). Any Edició: 2013. Mida: 847 KB.

Europa

ERC. Comparative scientometric assessment of the results of ERC funded projects.
Editorial: European Research Council (ERC). Any Edició: 2015. Mida: 3,06 MB.

European Commission. Country and regional scientific production profiles.
Editorial: European Commission. Any Edició: 2013. Mida: 4,85 MB.