Revista ‘Educació Química (EduQ)’: Nou número

Educació Química (EduQ) és una revista en llengua catalana de periodicitat quadrimestral, editada per la Societat Catalana de Química (SCQ), filial de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). El primer número va sortir l’any 2008 i vol ser un mitjà de...