Millora la imatge positiva de la ciència i la tecnologia

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) ha publicat l’informe Percepción social de la ciencia y la tecnologia 2018. Aquest estudi, que es realitza de forma bianual des de l’any 2002, recull les anàlisis i els resultats de la IX Encuesta de...