Directory of Open Access Books (DOAB)

El Directory of Open Access Books (DOAB) és una iniciativa de la fundació Open Acces Publishing in European Networks (OAPEN) que ofereix la possibilitat d’accedir a monografies científiques i tecnològiques en accés obert. L’objectiu principal del DOAB és augmentar la...

Nou lloc web de l’Observatori de la Recerca (OR-IEC)

Avui dimecres 28 de juny, s’estrena el nou lloc web de l’Observatori de la Recerca de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). El Blog de l’OR-IEC es va iniciar l’any 2010 amb l’objectiu de difondre i analitzar les activitats de recerca, desenvolupament i innovació...

Observatorio IUNE: Nova edició (2017)

L’Observatorio IUNE ha presentat una nova edició d’indicadors (2017) per al seguiment de l’R+D+I universitària de l’Estat espanyol. Aquesta edició analitza l’activitat de 79 universitats públiques i privades en el període 2006-2015 a...

Informe: «Global Innovation Index (GII) 2017»

La Cornell University, en col·laboració amb l’escola de negocis INSEAD i l’Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (en anglès, World Intellectual Property Organization, WIPO) han publicat la 10a edició de la publicació «The Global Innovation Index (GII)...